Szczegółowe warunki współpracy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży, zakupie, wynajęciu i najmie nieruchomości- lokali są ustalane indywidualnie z każdym klientem.

Kupno nieruchomości


Zlecone czynności pośrednictwa mogą objąć m.in:

 wyszukanie nieruchomości spełniającej określone kryteria,
 ustalenie stanu prawnego nieruchomości,
 udział Agencji przy negocjacjach i zawarciu umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży  lub innych umów mających na celu przeniesienie na Zamawiającego prawa do  nieruchomości,
 niezbędne czynności dla zapewnienia obsługi organizacyjno-prawnej transakcji.


Sprzedaż Nieruchomości


Zamawiający zleca Agencji CHATKA pośrednictwo w wyszukaniu nabywcy na zgłoszony obiekt. Zamawiający oświadcza, że:

 zgłoszona nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń (lub informuje o tych  obciążeniach)
 na dzień podpisania przedwstępnej umowy dostarczy niezbędne dokumenty do  sprzedaży.

Pośrednictwo przy najmie